poniedziałek, 18 stycznia 2021 - imieniny obchodzą: Malgorzata, Piotr

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w postępowaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku od Wiela do granicy powiatu chojnickiego – ścieżka rowerowa”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w postępowaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Polaszki”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w postępowaniu: „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku od Wiela do granicy powiatu chojnickiego – ścieżka rowerowa”.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Polaszki”.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku od Wiela do granicy powiatu chojnickiego – ścieżka rowerowa” (II Postępowanie).

 

Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu „Świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Polaszki

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

dotyczącej zadania pn.: „Świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”.

 

Informacja z otwarcia ofert