wtorek, 15 czerwca 2021 - imieniny obchodzą: Wit, Jolanta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2402G w miejscowości Loryniec”

więcej …

Ogłoszenie o wyniku postępowania

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G od drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Dziemiany do końca miejscowości Trzebuń”

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G od drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Dziemiany do końca miejscowości Trzebuń”

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego za 1 maja 2021

Informacja o wyniku postępowania

dotyczącego zadania „Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco w ilości 350 Mg ”.

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G od drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Dziemiany do końca miejscowości Trzebuń”.

 

Informacja z otwarcia oferty

Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco

Zaproszenie ofertowe na zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco w ilości 350 Mg

 

więcej …

Informację o kwocie jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć

na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G od drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Dziemiany do końca miejscowości Trzebuń”

Informacja o kwocie

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G od drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Dziemiany do końca miejscowości Trzebuń”

więcej …

Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności