środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Informacja z otwarcia oferty

dla zadania pn.:

„Odbudowa drogi i mostu w obrębie drogi powiatowej nr 2402G” z podziałem na części:
Część 1: „Odbudowa drogi powiatowej 2402G w miejscowości Piechowice, km 3+340 – 4+440”,
Część 2: „Odbudowa mostu na rzece łączącej j. Słupino i j. Cheb na drodze nr 2402G w km 4+200”

 

Informacja z otwarcia ofert