środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Odbudowa dróg w Powiecie Kościerskim uszkodzonych podczas nawałnicy z podziałem na części:

Część 1. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Wielki Podleś – Dębogóry, km 3+336 – 4+257”
Część 2. „Remont odwodnienia drogi 2413G k/Sobącza”
Część 3. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612”
Część 4. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Sobącz – Małe Liniewo, km 10+612 – 13+132”
Część 5. „Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550”
 
 

 

Ogłoszenie nr 557807-N-2018 z dnia 15-05-2018r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. 2-7 druki edytowalne

Zał. 8 wzory umów

Zał. 9 PB

Zał. 10 SST

Zał. 11 kosztorysy ofertowe

————————————————–

24-05-2018 –

Odpowiedź na zapytanie 1

Modyfikacja SIWZ

Poprawiony zał. 11c – KOSZTORYS OFERTOWY – DP2413G

————————————————–

30-05-2018 –

Informacja z otwarcia ofert

————————————————–

11-06-2018 –

Wybór najkorzystniejszej oferty cz.1.2.4

Unieważnienie postepowania cz. 3,5

————————————————–

11-07-2018 –

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia