środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – ZUD 2021-2022

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki do SWZ 2-8 i 10 (edytowalne)

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

 

————————-

01-10-2021

Informacja o kwocie

————————-

08-10-2021

Zawiadomienie o złożonych ofertach

————————-

14-10-2021

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

26-10-2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania