niedziela, 16 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Marcela, Włodzimierz

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych” z podziałem na części

Część 1.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2404G w miejscowości Nowa Kiszewa wraz z chodnikiem”,

Część 2.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2201G w miejscowości Puc wraz z chodnikiem”,

Część 3.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” – część II

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – roboty budowlane

Załącznik nr 1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załączniki nr 2-9 do SWZ (edytowalne)

Załącznik nr 10 do SWZ – Część 1 Nowa Kiszewa

Załącznik nr 10 do SWZ – Część 2 Puc

Załącznik nr 10 do SWZ – Część 3 Głodowo

Załącznik nr 11 do SWZ – STWiORB

Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar

 

————————-

26-10-2021

Informacja o kwocie

————————-

09-11-2021

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania