środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Polaszki”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu chodnik – St. Polaszki

SIWZ

Załączniki 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 8 – Projekt budowlany

Załącznik 9 – SST

Załącznik 10 – Przedmiar

 

————————-

02-10-2020

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

12-10-2020

Informacja z otwarcia ofert

————————-

22-10-2020

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

30-10-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia