środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku od Wiela do granicy powiatu chojnickiego – ścieżka rowerowa” (II Postępowanie).

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 8 Projekt Budowlany

Załącznik 9 SST

Załącznik 10 Przedmiar

————————-

20-10-2020

Informacja z otwarcia ofert

————————-

28-10-2020

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

13-11-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia