niedziela, 16 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Marcela, Włodzimierz

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G od drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Dziemiany do końca miejscowości Trzebuń”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załączniki do SWZ – 2-9 edytowalne

Załącznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11 do SWZ – STWiORB

Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar

————————-

26-03-2021

Informacja o kwocie

————————-

30-03-2021

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

06-04-2021

Odpowiedź na zapytanie 2

Przedmiar Zmodyfikowany

ST D-05 03 05A i D-05 03 05B wg WT-2 CzI i II 2014 i16

Zestawianie Poszerzeń

————————-

09-04-2021

Informacja z otwarcia oferty

————————-

28-04-2021

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

06-05-2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania