środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1.: „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G”,

Część 2. „Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej nr 2413G”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – roboty budowlane

Załącznik nr 1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załączniki 2- 9 do SWZ (edytowalne)

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11 – STWIORB

Załącznik nr 12 – Przedmiar

 

————————-

26-08-2021

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

————————-

09-09-2021

Zawiadomienie o złożonych ofertach

————————-

20-09-2021

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania