środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1.: „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G”,

Część 2. „Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej nr 2413G”

Część 3. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Zespole Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie”

Część 4: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” – część I

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – roboty budowlane

Załacznik nr 1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy

Załaczniki do SWZ 2 – 9 (edytowalne)

Załacznik nr 10 do SWZ – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11 do SWZ – STWIORB

Załącznik nr 12 do SWZ – Przedmiar

 

————————-

29-09-2021

Informacja o kwocie

————————-

13-10-2021

Zawiadomienie o złożonych ofertach

————————-

27-10-2021

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

10-11-2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania