wtorek, 15 czerwca 2021 - imieniny obchodzą: Wit, Jolanta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do postepowania:

„Odbudowa dróg w powiecie Kościerskim uszkodzonych podczas nawałnicy z podziałem na części:

Część 1. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Wielki Podleś – Dębogóry, km 3+336 – 4+257”

Część 2. „Remont odwodnienia drogi 2413G k/Sobącza”

Część 3. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612”

Część 4. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Sobącz – Małe Liniewo, km 10+612 – 13+132”

Część 5. „Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550””

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia