wtorek, 15 czerwca 2021 - imieniny obchodzą: Wit, Jolanta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonane remontu cząstkowego mieszankami mineralno-asfaltowymi ….

Zarząd Dróg Poiatowych ogłasza zamówinie na "Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno-asfaltowymi nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie".

Ogłoszenie nr 553221-N-2018 z dnia 07-05-2018

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. 2 – 8 do SIWZ

————————————————–

22-05-2018 –

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania