środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2415G Stary Barkoczyn – Sobącz na odcinku 2607 m”.

 

Ogłoszenie nr 613340-N-2019 z dnia 2019-10-22

 

Ogłoszenie o zamówieniu Stary Barkoczyn – Sobącz

SIWZ

Załączniki do SIWZ 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 8 – Projekt Budowlany

Załącznik 9 – STWIORB

Załącznik 10 – Przedmiar robót

————————-

31-10-2019

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

05-11-2019

Odpowiedź na zapytanie 2

————————-

07-11-2019

Informacja z otwarcia ofert

————————-

29-11-2019

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

06-12-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia