poniedziałek, 19 kwietnia 2021 - imieniny obchodzą: Adolf, Tymon

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dotyczącym zadania pn.: „Remont mostów na drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1: „Remont mostu stalowo – żelbetowego na rzece Czarna Woda w miejscowości Bąk”,

Część 2: „Remont mostu stalowo – żelbetowego na kanale Wdy w miejscowości Bąk”,

Część 3: „Remont mostu żelbetowego na rzece Wierzycy w miejscowości Dolne Maliki”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 8 – Projekty Wykonawcze

Załącznik 9 – SST

Załącznik 10 – Przedmiary

————————-

21-02-2020

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

27-02-2020

Informacja z otwarcia ofert

————————-

10-03-2020

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

18-03-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia