środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu Dębogóry – Niedamowo

SIWZ

Załączniki do SIWZ 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 8 – Dokumentacja

Załącznik 9 – STWiORB

Załącznik 10 – Przedmiar

 

————————-

10-06-2020

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

16-06-2020

Odpowiedź na zapytanie 2

————————-

18-06-2020

Odpowiedź na zapytanie 3

————————-

23-06-2020

Informacja z otwarcia ofert

————————-

08-07-2020

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

30-07-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia