środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2414G do miejscowości Deka w Gminie Liniewo”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu Deka

SIWZ

Załączniki do SIWZ 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 8 – Dokumentacja

Załącznik 9 – STWiORB

Załącznik 10 – Przedmiar

 

————————-

18-06-2020

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

24-06-2020

Informacja z otwarcia ofert

————————-

08-07-2020

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

30-07-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia