niedziela, 16 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Marcela, Włodzimierz

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2201G w Wielkim Klinczu”.

 

Ogłoszenie nr 562011-N-2019 z dnia 2019-06-17

 

Ogłoszenie o zamówieniu Wielki Klincz

SIWZ

Załaczniki do SIWZ 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Wzór Umowy

Załącznik 8 Projekty

Załącznik 9 Specyfikacje techniczne

Załącznik nr 10 – Przedmiar

————————-

24-06-2019

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

26-06-2019

Załącznik nr 10 – Przedmiar ZAKTUALIZOWANY

————————-

28-06-2019

Odpowiedź na zapytanie 2

————————-

02-07-2019

Informacja z otwarcia ofert

————————-

11-09-2019

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

23-09-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia