środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G w obrębie miejscowości Liniewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Ogłoszenie nr 562150-N-2019 z dnia 2019-06-17

Ogłoszenie o zamówieniu Liniewo

SIWZ

Załaczniki do SIWZ 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Wzór Umowy

Załącznik 8 Projekty

Załącznik 9 Specyfikacje Techniczne

Załącznik 10 Przedmiar

————————-

24-06-2019

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

25-06-2019

Odpowiedź na zapytanie 2

————————-

28-06-2019

Odpowiedź na zapytanie 3

————————-

03-07-2019

Informacja z otwarcia ofert

————————-

11-09-2019

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

23-09-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia