środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.:

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2408G na odcinku Garczyn – Kobyle, km 2+120 – 5+752”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Projekt

STWiORB

Przedmiar

————————-

09-08-2019

Projekt docelowej organizacji ruchu

————————-

12-08-2019

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

19-08-2019

Informacja z otwarcia ofert

————————-

04-09-2019

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

18-09-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia