poniedziałek, 19 kwietnia 2021 - imieniny obchodzą: Adolf, Tymon

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.:

„Odbudowa drogi i mostu w obrębie drogi powiatowej nr 2402G” z podziałem na części:
Część 1: „Odbudowa drogi powiatowej 2402G w miejscowości Piechowice, km 3+340 – 4+440”
Część 2: „Odbudowa mostu na rzece łączącej j. Słupino i j. Cheb na drodze nr 2402G w km 4+200”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Dokumentacja DP 2402G – droga

Dokumentacja DP 2402G – most

SST DP 2402G – droga

SST DP 2402G – most

Załącznik nr 10 – Przedmiary

————————-

20-08-2019

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

21-08-2019

Odpowiedź na zapytanie 2

————————-

23-08-2019

Informacja z otwarcia ofert

————————-

18-09-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia