poniedziałek, 19 kwietnia 2021 - imieniny obchodzą: Adolf, Tymon

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.:

„Odbudowa drogi powiatowej 2413G na odcinku Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612 etap II”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 8 – Projekt Budowlany

Załącznik 9 – Specyfikacje Techniczne

Załącznik 10 – Przedmiar

————————-

27-08-2019

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

30-08-2019

Informacja z otwarcia ofert

————————-

11-09-2019

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

23-09-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia