środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.:

„Remont drogi powiatowej nr 2201G Grabowo – do granicy Powiatu Gdańskiego, km 0+000 – 4+337”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-6 edytowalne

Załącznik 7 Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 8 – Projekt Budowlany

Załącznik 9 – STWiORB

Załącznik 10 – Przedmiar

————————-

27-08-2019

Odpowiedź na zapytanie 1

————————-

28-08-2019

Odpowiedź na zapytanie 2

————————-

02-09-2019

Informacja z otwarcia ofert

————————-

11-09-2019

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————-

23-09-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia