środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Przebudowa – remont drogi powiatowej 2401G na odcinku Lipusz – Tuszkowy, km 0+000-4+790”

Ogłosenie nr 605941-N-2018 z dnia 2018-08-20

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Lipusz – Tuszkowy

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ edytowalne

Załącznik 7 Wzór Umowy

Załacznik nr 10 – kosztorys ofertowy

SPECYFIKACJE LIPUSZ TUSZKOWY 2018 r

Projekt budowlany DP2401G Lipusz – Tuszkowy

———————————————————————-

30-08-2018

Odpowiedź na pytania Lipusz-Tuszkowy

———————————————————————-

04-09-2018

Informacja z otwarcia ofert

———————————————————————-

27-09-2018

Wybór najkorzystniejszej oferty

———————————————————————-

04-10-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia