wtorek, 7 lipca 2020 - imieniny obchodzą: Benedykt, Cyryl

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Przetarg na wykonanie zadania „Kontynuacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1780G Trzebuń – Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego ul. Kaszubska w Dziemianach

Ogłoszenie nr 593634-N-2018 z dnia 24-07-2018

więcej …

Informacja o unieważnieniu postępowania

pn.: Kontynuacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1780G Trzebuń – Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego ul. Kaszubska w Dziemianach.

 

Unieważnienie postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania przetargowego

pn. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612 w ramach zadania inwestycyjnego: Odbudowa – remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612, uszkodzonej podczas nawałnicy”

 

Wybór najkorzystniejszej oferty MTM

Informacja z otwarcia ofert na…

zadanie „Kontynuacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1780G Trzebuń – Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego ul. Kaszubska w Dziemianach”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do postepowania:

„Odbudowa dróg w powiecie Kościerskim uszkodzonych podczas nawałnicy z podziałem na części:

Część 1. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Wielki Podleś – Dębogóry, km 3+336 – 4+257”

Część 2. „Remont odwodnienia drogi 2413G k/Sobącza”

Część 3. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612”

Część 4. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Sobącz – Małe Liniewo, km 10+612 – 13+132”

Część 5. „Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550””

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania przetargowego „Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550 w ramach zadania inwestycyjnego: Odbudowa drogi powiatowej 2406G na odcinku Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550, uszkodzonej podczas nawałnicy”
 
Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia oferty

w przetargu na remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612 w ramach zadania inwestycyjnego: Odbudowa – remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612, uszkodzonej podczas nawałnicy

 

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg na wykonanie zadania – “Kontynuacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1780G Trzebuń – Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego ul. Kaszubska w Dziemianach”

Ogłoszenie nr 580758-N-2018 z dnia 2018-06-28

 

więcej …

Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612 w ramach…..

Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612 w ramach zadania inwestycyjnego: Odbudowa – remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612, uszkodzonej podczas nawałnicy

 

więcej …

Przetarg na remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550….

Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550 w ramach zadania inwestycyjnego: Odbudowa drogi powiatowej 2406G na odcinku Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550, uszkodzonej podczas nawałnicy

 

więcej …