niedziela, 19 stycznia 2020 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko Zastępcy Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

Informacja z wyniku naboru

Zapytanie ofertowe na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zaprasza do składania ofert cenowych na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco w ilości 350 Mg.

 

więcej …

Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze na Zastępcę Dyrektora

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko: Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze

Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie odnośnie powołania…..

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie z dnia 8 stycznia 2018 – odnośnie powołania komisji przetargowej

więcej …

Przetarg nieograniczony – „Poprawa dostępności jezior wdzydzkich, atrakcyjnych turystycznie obszarów….

ZDP Kościerzyna zaprasza do przetargu nieograniczonego na „Poprawę dostępności jezior wdzydzkich, atrakcyjnych turystycznie obszarów Powiatu  Kościerskiego poprzez polepszenie parametrów techniczno – użytkowych drogi nr 2403G ETAP I – Kościerzyna – Wdzydze”

 

Ogłoszenie nr 519289-N-2018 z dnia 19-02-2018

 

więcej …

Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie

 

więcej …

Przetarg nieograniczony na „poprawę dostępności obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo oraz przez gospodarkę leśną …

Przetarg nieograniczony na "poprawę dostępności obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo oraz przez  gospodarkę leśną poprzez polepszenie parametrów techniczno – użytkowych,  w ramach kontynuacji przebudów odcinków dróg powiatowych  (Gmina Stara Kiszewa) 2406G, (Gmina Nowa Karczma) 2201G

więcej …

Planu zamówień publicznych na 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2018 rok.

Zaproszenie ofertowe na: zakup i dostawę soli drogowej niezbrylającej (do mieszania z kruszywem)

Zarząd Dróg Powiatowych zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę soli drogowej.

Postępowanie prowadzone na podstawie ań. 4 plć 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 201 5 r. poz. 2164, ze zm.) oraz na podstawie § 5 Regulaminu.

 

więcej …

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Ogłoszenie przetargu o świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2017-2018.

Numer ogłoszenia: 594899–N-2017;

Data zamieszczenia: 29.09.2017

 

więcej …