wtorek, 7 lipca 2020 - imieniny obchodzą: Benedykt, Cyryl

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Ogłoszenie przetargu o świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2017-2018.

Numer ogłoszenia: 594899–N-2017;

Data zamieszczenia: 29.09.2017

 

więcej …

Remont nawierzchni drogi powiatowej 2412G metodą nakładki bitumicznej w miejscowości Nowe Polaszki Gmina Stara Kiszewa

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Remont nawierzchni drogi powiatowej 2412G metodą nakładki bitumicznej w miejscowości Nowe Polaszki Gmina Stara Kiszewa"

 

więcej …

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: przebudowę odcinka drogi powiatowej 2408G w miejscowości Góra Gmina Stara Kiszewa.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: przebudowę odcinka drogi powiatowej 2408G w miejscowości Góra Gmina Stara Kiszewa.

Numer postępowania: ZDP.272.5ZO.2017

 

więcej …

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Remont (odnowę) nawierzchni drogi powitowej 2404G na odcinku Olpuch-Gmina Karsin, drogi powiatowej 2411G na odcinku Orle-Stare Polaszki”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zaprasza do składania ofert na "Remont (odnowę) nawierzchni drogi powitowej 2404G na odcinku Olpuch-Gmina Karsin, drogi powiatowej 2411G na odcinku Orle-Stare Polaszki"

Ogłoszenie nr 562940-N-2017 z dnia 2017-08-03

 

więcej …

Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko Inspektor ds. nadzoru i przygotowania robót w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Informacja o wynikach naboru

Zarządzenie Dyrektora 06/2017 z dn. 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie 06 Dyrektora ZDP w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg i mostów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. dróg i mostów.

Nabór na stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie – nabór

Zarządzenia 02/2017 Dyrektora ZDP

Zarządzenia 02/2017 Dyrektora ZDP ws. wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Informacji z otwarcia ofert na “Przebudowa drogi powiatowej 2201G Mały Klincz Wielki Klincz”

Informacja z otwarcia ofert ZDP.272.3PN.2017

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz – Wielki Klincz

Zarząd Dróg Pwiatowych w Kościerzynie zaprasza do złożnie ofert cenowych na Przebudowę drogi powiatowej nr 2201G na odcinku Mały Klincz – Wielki Klincz

Ogłoszenie nr 521694-N-2017 z dnia 2017-06-02

 

więcej …