niedziela, 29 marca 2020 - imieniny obchodzą: Viktoryn, Helmut

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Planu zamówień publicznych na 2017 r.

 

Plan zamówień publicznych na 2017r.

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowa drogi powiatowej nr 2406G na odcinku CISEWIE-BĄK w Gminie KARSIN

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zawiadamia, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 28 października 2016 roku w formie przetrgu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 oraz na pdstawie art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 406 ze zmianami) na

więcej …

Ogłoszenie o zmianie w ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym – Przebudowa drogi powiatowej nr 2406G na odcinku CISEWIE-BĄK w Gminie KARSIN

Ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu nr 322532 – 2016 z dnia 13.10.2016r.

Numer ogłoszenia: 330327 – 2016

Data zamieszczenia: 25.10.2016r.

 

więcej …

Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zawiadamia, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 21 październikq 2016 roku w formie przetrgu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 406 ze zmianami) na

więcej …

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Przebudowa drogi powiatowej nr 2406G na odcinku CISEWIE-BĄK w Gminie KARSIN

Kościerzyna: Przebudowa drogi powiatowej nr 2406G na odcinku CISEWIE-BĄK w Gminie KARSIN – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 322532 – 2016

Data zamieszczenia 2016-10-13 r.

 

więcej …

Świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Kościerzyna: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Numer ogłoszenia: 319062 – 2016

Data zamieszczenia 2016-10-06 r.

 

więcej …

Udzielenie zamówienia na modernizacja drogi powiatowej 2404G Nowa Kiszewa – Wiele, na odcinku od pikietażu 0+000 Nowa Kiszewa do 5+084 Olpuch.

Kościerzyna: Modernizacja drogi powiatowej 2404G Nowa Kiszewa – Wiele, na odcinku od pikietażu 0+000 Nowa Kiszewa do 5+084 Olpuch.
Numer ogłoszenia: 188655 – 2016; data zamieszczenia: 25.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
 

więcej …

Wykonanie modernizacji drogi powiatowej 2404G Nowa Kiszewa – Wiele, na odcinku od pikietazu 0+000 Nowa Kiszewa do 5+084 Olpuch

Modernizacja drogi powiatowej 2404G Nowa Kiszewa – Wiele, na odcinku od pikietazu 0+000 Nowa Kiszewa do 5+084 Olpuch

Numer ogłoszenia: 126861 – 2016;

Data zamieszczenia: 08.07.2016

 

więcej …

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Zarzd Dróg Powiatowych w Kocierzynie zawiadamia, e w wyniku otwarcia ofert w dniu 25.03.2016 r., w postpowaniu o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo ZamówiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na Wykonanie remontu czstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarzd Dróg Powiatowych w Kocierzynie”.

więcej …

Wykonanie remontu cząstkowego mieszanki mineralno – asfaltowych nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Numer ogłoszenia: 24411 – 2016;

Data zamieszczenia: 09.03.2016