piątek, 23 października 2020 - imieniny obchodzą: Marlena, Seweryn

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Numer ogłoszenia: 21035 – 2015;

Data zamieszczenia: 17.02.2015

Rozstrzygnięcie przetargu „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie″ w części 1,3,4,9

Zarzd Dróg Powiatowych w Kocierzynie zawiadamia, że w wyniku postpowania przeprowadzonego w dniu 29 padziernika 2014 roku w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo ZamówiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907) na

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014/2015
na terenie działania Zarzą
du Dróg Powiatowych w Kocierzynie ” części: 1,3,4,9.

więcej …

Rozstrzygnięcie przetargu „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie″ w częśći 2,5,6,7,8

Zarząd  Dróg Powiatowych w  Kościerzynie  zawiadamia, że  w  wyniku postępowania przeprowadzonego  w  dniu  10  października  2014  roku  w  formie  przetargu nieograniczonego zgodnie  z  art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29  stycznia  2004 r. ( tj.  Dz. U. z 2013r. poz. 907) na:
 
„Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie ”

więcej …

Świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie w części: 1, 3, 4, 9

Kościerzyna: świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie działania Zarządu Dróg
Powiatowych w Kościerzynie w części: 1, 3, 4, 9.
Numer ogłoszenia: 216321 – 2014;

Data zamieszczenia: 14.10.2014

 

Ogłoszenie przetargu o świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2014-2015

Świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2014-2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

Numer ogłoszenia: 203395 – 2014;

Data zamieszczenia: 25.09.2014

Rozstrzygnięcie przetargu „Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg″

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zawiadamia, że w wyniku otwarcia ofert w dniu 11.03.2014r., w postępowaniu o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) na „Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

więcej …

Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg

Kościerzyna: Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Kościerzynie

Numer ogłoszenia: 34443 – 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 więcej …

Rozstrzygnięcie przetargu odnośnie „zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zawiadamia, że w wyniku postępowania
przeprowadzonego w dniu 09 października 2013 roku w formie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907) na

 „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie 2013/2014 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

 

więcej …

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014

Kościerzyna: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Numer ogłoszenia: 194585 – 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

więcej …