środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1934G w Lipuszu”

więcej …

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021

 

Plan Zamówień 2021 wer. 4

Ogłoszenie o przetargu – II postępowanie

dotyczącym zadania pn.: „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych”

z podziałem na części – II postępowanie

Część 1.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2404G w miejscowości Nowa Kiszewa wraz z chodnikiem”,

Część 2.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2201G w miejscowości Puc wraz z chodnikiem”,

Część 3.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” – część II

więcej …

Ogłoszenie o wyniku postępowania

dotyczącego zadania pn.:  „Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1.: „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G”,

Część 2.: „Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej nr 2413G”,

Część 3.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Zespole Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie”

Część 4.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” – część I,

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z ogłoszeniem o wyniku postępowania

dotyczącego pn.: „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych” z podziałem na części

Część 1.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2404G w miejscowości Nowa Kiszewa wraz z chodnikiem”,

Część 2.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2201G w miejscowości Puc wraz z chodnikiem”,

Część 3.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” – część II

 

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty

w przetargu dotyczącym zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1.: „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G”,

Część 2. „Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej nr 2413G”

Część 3. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Zespole Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie”

Część 4: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” – część I

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

dotyczącego zadania pn.: „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych” z podziałem na części

Część 1.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2404G w miejscowości Nowa Kiszewa wraz z chodnikiem”,

Część 2.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2201G w miejscowości Puc wraz z chodnikiem”,

Część 3.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” – część II

więcej …

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021

 

Plan Zamówień 2021 wer. 3

Wybór najkorzystniejszej oferty

w przetargu dotyczącym zadania pn.: „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty