środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

 

więcej …

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1.: „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G”,

Część 2. „Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej nr 2413G”

Część 3. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Zespole Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie”

Część 4: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2417G w miejscowości Głodowo wraz z chodnikiem” – część I

więcej …

Ogłoszenie o wyniku postępowania

dotyczącego zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1.: „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G”,

Część 2. „Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej nr 2413G”

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

dotyczącego zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1.: „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G”,

Część 2. „Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej nr 2413G”

 

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o przetargu

dotyczącym zadania pn.: „Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1.: „Budowa chodnika w miejscowości Wysin przy drodze powiatowej nr 2417G”,

Część 2. „Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Wielki Podleś przy drodze powiatowej nr 2413G”

 

więcej …

Plan Zamówień Publicznych na rok 2021

 

Plan Zamówień 2021 wer. 2

Wybór najkorzystniejszej oferty

w zapytaniu ofertowym na „zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg”.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2404G na odcinku od granicy gminy Karsin do miejscowości Wdzydze Tucholskie”

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe

na „zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg”.

więcej …

Informacja o wyniku nabory

na stanowisko robotnik drogowy.

 

Wyniki naboru