wtorek, 7 lipca 2020 - imieniny obchodzą: Benedykt, Cyryl

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu „Odbudowa drogi powiatowej nr 2415G Stary Barkoczyn – Sobącz na odcinku 2607 m”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczącego postępowania „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2415G Stary Barkoczyn – Sobącz na odcinku 2607 m”.

 

Ogłoszenie nr 613340-N-2019 z dnia 2019-10-22

więcej …

Informacja z otwarcia oferty

dla zadania pn.:

„Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg…

Świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

 

Ogłoszenie nr 603966-N-2019 z dnia 2019-10-01

więcej …

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczącego postępowania: „Remont drogi powiatowej nr 2201G Grabowo – do granicy Powiatu Gdańskiego, km 0+000 – 4+337”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczącego postępowania: „Odbudowa drogi powiatowej 2413G na odcinku Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612 etap II”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczącego postępowania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G w obrębie miejscowości Liniewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczącego postępowania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201G w Wielkim Klinczu”

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia