wtorek, 7 lipca 2020 - imieniny obchodzą: Benedykt, Cyryl

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Informacja z otwarcia oferty

dla zadania pn.:

„Odbudowa drogi i mostu w obrębie drogi powiatowej nr 2402G” z podziałem na części:
Część 1: „Odbudowa drogi powiatowej 2402G w miejscowości Piechowice, km 3+340 – 4+440”,
Część 2: „Odbudowa mostu na rzece łączącej j. Słupino i j. Cheb na drodze nr 2402G w km 4+200”

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia oferty

dla zadania pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2408G na odcinku Garczyn – Kobyle, km 2+120 – 5+752”.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.:

„Remont drogi powiatowej nr 2201G Grabowo – do granicy Powiatu Gdańskiego, km 0+000 – 4+337”.

więcej …

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.:

„Odbudowa drogi powiatowej 2413G na odcinku Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612 etap II”.

więcej …

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dla zadania pn.:

„Odbudowa drogi i mostu w obrębie drogi powiatowej nr 2402G” z podziałem na części:
Część 1: „Odbudowa drogi powiatowej 2402G w miejscowości Piechowice, km 3+340 – 4+440”
Część 2: „Odbudowa mostu na rzece łączącej j. Słupino i j. Cheb na drodze nr 2402G w km 4+200”

więcej …

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

więcej …

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku granica powiatu Chojnickiego – Wiele, km 0+000 – 2+850”.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia oferty

dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G w obrębie miejscowości Liniewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

dla zadania pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2201G w Wielkim Klinczu”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacje o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. nadzoru dróg

 

Informacja o wynikach naboru