środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Wybór najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2412G na odcinku od skrzyżowania z DW214 do km 1+960 (Nowe Polaszki)”.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2414G do miejscowości Deka w Gminie Liniewo”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2412G na odcinku od skrzyżowania z DW214 do km 1+960 (Nowe Polaszki)”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2414G do miejscowości Deka w Gminie Liniewo”.

więcej …

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2413G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”.

więcej …

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2412G na odcinku od skrzyżowania z DW214 do km 1+960 (Nowe Polaszki)”.

więcej …

Aktualny Plan Zamówień Publicznych na rok 2020

Aktualny Plan Zamówień Publicznych na rok 2020

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

„Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco w ilości 350 Mg”.

 

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczące postępowania :

„Remont mostów na drogach powiatowych” z podziałem na części:
Część 1: „Remont mostu stalowo–żelbetowego na rzece Czarna Woda w miejscowości Bąk”,
Część 2: „Remont mostu stalowo–żelbetowego na kanale Wdy w miejscowości Bąk”,
Część 3: „Remont mostu żelbetowego na rzece Wierzycy w miejscowości Dolne Maliki”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia