środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

UWAGA

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie kierując się dobrem naszych klientów a także w trosce o bezpieczeństwo pracowników w sytuacji podwyższonego ryzyka epidemiologicznego, informuje o podjętych rozwiązaniach w celu przeciwdziałania COVID-19:

1. ZDP w Kościerzynie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Kontakt z Urzędem tylko w sprawach pilnych.
3. ZDP wprowadza z dniem 13 marca br. system indywidualnej obsługi klienta wg zapIsow telefonicznych (wizyta wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

          -nr tel. 58/ 686 25 13

4. Klienci ZDP przyjmowani będą w wyznaczonym miejscu do obsługi interesanta, tj. korytarz urzędu.
5. Prosimy o ograniczony kontakt osobisty z urzędnikami Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie i zachowanie bezpiecznej odległości.
6. Wszelkie wnioski, dokumenty prosimy o składanie:

  • drogą elektroniczną poprzez:
    – e-mail: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl;
    – skrzynkę podawczą ePUAP: www.epuap.gov.pl.
  • telefonicznie pod nr telefonu: 58/ 686 25 13; fax: 58/ 686 25 13.

7. Praca w terenie będzie wykonywana w ograniczonym zakresie.
8. ZDP w Kościerzynie prosi o rozwagę i odpowiednie działania wspólne mające na celu zapobieganiu ewentualnym sytuacjom kryzysowym związanym z potencjalnym zarażeniem koronawirusem.

DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ

 

wersja pdf              

Rekomendacje w sprawie koronawirusa dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego

Komunikat – rekomendacje dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego

11 marca br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Kościerskiego Alicji Żurawskiej, dodatkowo z udziałem przedstawicieli samorządów z terenu Powiatu Kościerskiego. Przedstawiamy oficjalny komunikat.

Komunikat – rekomendacje dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa typu COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) na terenie Polski, władze Samorządów Powiatu Kościerskiego zalecają podjęcie działań, które umożliwią ochronę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zgodnie z decyzją Premiera Rzeczypospolitej Polskiej od poniedziałku (16 marca) wszystkie placówki oświatowe zostają zamknięte. Minister Zdrowia rekomenduje, aby już od 12 marca dzieci pozostały w domach, o ile istnieje taka możliwość, co pomoże w spowolnieniu rozprzestrzeniania się wirusa na terenie kraju.

W Powiecie Kościerskim okresowe zamknięcie dotyczy również AQUA Centrum, Kina Remus oraz bibliotek, hal sportowych i sal wiejskich.

Wyjątkowo ważne jest, aby rodzice, których dzieci przeszły przez choroby układu immunologicznego oraz o niskiej odporności spowodowanej przez choroby, takie jak między innymi alergie, mononukleoza czy nowotwory, pozostawiali dzieci w domach.

Ponadto wszystkie domy środowiskowe oraz schroniska dla osób bezdomnych, na których terenie przebywają osoby starsze po 70 roku życia oraz o obniżonej odporności, wprowadzają zakaz odwiedzin i przemieszczania się pensjonariuszy poza tereny ośrodków – można kontaktować się z nimi w inny sposób, np. telefonicznie.

Ważne jest, aby najbliższe otoczenie seniorów podjęło się pomocy w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. Osoby samotne, które są bez możliwości uzyskania pomocy od rodziny lub sąsiadów, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który w miarę możliwości pomoże w załatwieniu zakupów lub innych spraw.

Mieszkańców dotyczy także bezwzględny zakaz wycieczek w miejsca, w których ogłoszono przypadki zarażenia wirusem, organizowania imprez masowych oraz, w miarę możliwości, unikania skupisk ludzi, które sprzyjają do tego, aby wirusy przenoszone drogą kropelkową zostały rozprzestrzenione.

W urzędach na terenie powiatu zostaną wyznaczone specjalne miejsca do obsługi interesanta, aby ograniczyć konieczność przemieszczania się po budynkach. Należy także pamiętać o tym, by ocenić, czy sprawy, z którymi pojawiamy się w urzędach są pilne oraz niezbędnie konieczne do rozwiązania w najbliższym czasie. Z innymi wnioskami oraz zapytaniami, jeżeli posiadamy taką możliwość, można kierować się poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Można także kontaktować się przez pocztę elektroniczną, telefonicznie, a płatności dokonywać przelewem internetowym.

Apelujemy o zachowanie podstawowych zasad higieny, mycia rąk i stosowania się do rekomendacji. Pozwoli to ograniczyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się epidemii.

wersja pdf        

Informacje w sprawie koronawirusa

 

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco w ilości 260 Mg

 

więcej …

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu „Remont mostów na drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1: „Remont mostu stalowo – żelbetowego na rzece Czarna Woda w miejscowości Bąk”,

Część 2: „Remont mostu stalowo – żelbetowego na kanale Wdy w miejscowości Bąk”,

Część 3: „Remont mostu żelbetowego na rzece Wierzycy w miejscowości Dolne Maliki”.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu „Remont mostów na drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1: „Remont mostu stalowo – żelbetowego na rzece Czarna Woda w miejscowości Bąk”,

Część 2: „Remont mostu stalowo – żelbetowego na kanale Wdy w miejscowości Bąk”,

Część 3: „Remont mostu żelbetowego na rzece Wierzycy w miejscowości Dolne Maliki”.

 

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie drugiego przetargu publicznego ustnego

(licytacji) na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia.

 

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

 

Ogłoszenie Dyrektor ZDP0001

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

dotyczącym zadania pn.: „Remont mostów na drogach powiatowych” z podziałem na części:

Część 1: „Remont mostu stalowo – żelbetowego na rzece Czarna Woda w miejscowości Bąk”,

Część 2: „Remont mostu stalowo – żelbetowego na kanale Wdy w miejscowości Bąk”,

Część 3: „Remont mostu żelbetowego na rzece Wierzycy w miejscowości Dolne Maliki”.

więcej …

Ogłoszenie o trzecim przetargu publicznym ustnym (licytacji)

na sprzedaż Samochodu osobowego Skoda Octavia

więcej …