wtorek, 7 lipca 2020 - imieniny obchodzą: Benedykt, Cyryl

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania przetargowego

pn. "Przebudowa – remont drogi powiatowej 2401G na odcinku Lipusz – Tuszkowy, km 0+000-4+790”

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w zadaniu pn: „Przebudowa chodników przy drogach powiatowych w Orlu i Wysinie oraz przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Nowy Barkoczyn”

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w zadaniu pn: "Kontynuacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1780G Trzebuń – Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego ul. Kaszubska w Dziemianach”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty dla postępowania przetargowego

pn. „Przebudowa chodników przy drogach powiatowych w Orlu i Wysinie oraz przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Nowy Barkoczyn”

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Przebudowa chodników przy drogach powiatowych w Orlu i Wysinie oraz przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Nowy Barkoczyn”

Ogłoszenie nr 605992-N-2018 z dnia 2018-08-20

 

więcej …

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Przebudowa – remont drogi powiatowej 2401G na odcinku Lipusz – Tuszkowy, km 0+000-4+790”

Ogłosenie nr 605941-N-2018 z dnia 2018-08-20

 

 

więcej …

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 8 sierpnia 2018r.

Zarządzenie nr 9/2018 – powołanie komisji przetargowej

Informacja z otwarcia ofert na ….

zadanie „Kontynuacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1780G Trzebuń – Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego ul. Kaszubska w Dziemianach” – drugie postępowanie.

 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w zadaniu pn: Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550 w ramach zadania inwestycyjnego: Odbudowa drogi powiatowej 2406G na odcinku Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550, uszkodzonej podczas nawałnicy ".

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

w zadaniu pn: "Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612 w ramach zadania inwestycyjnego: Odbudowa – remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612, uszkodzonej podczas nawałnicy”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia