niedziela, 19 stycznia 2020 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej
AKTUALNOŚCI

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

w przetargu na "Odbudowę dróg w Powiecie Kościerskim uszkodzonych podczas nawałnicy z podziałem na części".
 
Wybór najkorzystniejszej oferty cz.1.2.4
 
Unieważnienie postepowania cz. 3,5

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

Informacja o wynikach naboru

Odbudowa dróg w Powiecie Kościerskim uszkodzonych podczas nawałnicy z podziałem na części:

Część 1. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Wielki Podleś – Dębogóry, km 3+336 – 4+257”
Część 2. „Remont odwodnienia drogi 2413G k/Sobącza”
Część 3. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612”
Część 4. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Sobącz – Małe Liniewo, km 10+612 – 13+132”
Część 5. „Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin – Cisewie, km 0+000 – 1+550”
 
 

więcej …

Informacja z otwarcia oferty

Informacja z otwarcia oferty na "Remontu drogi powiatowej 1934G na odc. Suminy – Papiernia, km 0+000 – 3+389

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonane remontu cząstkowego mieszankami mineralno-asfaltowymi ….

Zarząd Dróg Poiatowych ogłasza zamówinie na "Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno-asfaltowymi nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie".

więcej …

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o naborza na stanowisko urzędnicze w ZDP

 

Przetarg na „Remont drogi powiatowej 1934G na odc. Suminy – Papiernia, km 0+000 – 3+389”

Zarząd Dróg Powiatowych – ogłoszenie o zamówieniu "Remontu drogi powiatowej 1934G na odc. Suminy – Papiernia, km 0+000 – 3+389

Ogłoszenie nr 549468-N-2018 z dnia 2018-04-24

 

więcej …

Ogłoszenie na udzielenie zamówienia – „Poprawa dostępności obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo oraz przez gospodarkę leśną…

Ogłoszenie o udzieleni zamówienia na „Poprawę dostępności obszarów intensywnie użytkowanych rolniczo oraz przez gospodarkę leśną poprzez polepszenie parametrów techniczno – użytkowych, w ramach kontynuacji przebudów odcinków dróg powiatowych (Gmina Stara Kiszewa) 2406G, (Gmina Nowa Karczma) 2201G”

 

więcej …

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – „Poprawa dostępności jezior wdzydzkich, atrakcyjnych turystycznie obszarów ….

Ogłoszenie o udzieleni zamówienia na „Poprawę dostępności jezior wdzydzkich, atrakcyjnych turystycznie obszarów Powiatu Kościerskiego poprzez polepszenie parametrów techniczno – użytkowych drogi nr 2403G ETAP I – Kościerzyna – Wdzydze”

 

więcej …

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

 „Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

Ogłoszenie nr: 540935-N-2018 z dnia: 06-04-2018 r.

 

więcej …