sobota, 24 października 2020 - imieniny obchodzą: Rafal, Marcin

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Podstawy prawneStatutu ZDP

Statut ZDP 2017

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego

Dokument 1

Dokument 2

 

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kościerski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwala_Nr_XXVI.24.2016

 

Rozporządzenie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Rozp. ws zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

 

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Rozp. ws wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

Zarządzenia 02/2017 Dyrektora ZDP ws. wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Zarządzenia 02/2017 Dyrektora ZDP

 

Zarządzenie Dyrektora 06/2017 z dn. 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Dyrektora 06/2017

 

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie z dnia 8 stycznia 2018 – odnośnie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Komisja przetargowa

 

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie z dnia 12 czerwca 2018 – w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie 7/2018 – powołanie komisji przetargowej

 

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie z dnia 8 sierpnia 2018 – w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie 9/2018 – powołanie komisji przetargowej

 

Regulami organizacyjny ZDP Kościerzyna

Regulamin Organizacyjny ZDP