środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Przebudowa drogi powiatowej nr 2201G na odcinku 
Mały Klincz – Wielki Klincz 

Powiat Kościerski informuje, że zakończono zadanie inwestycyjne pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2201G na odcinku
Mały Klincz – Wielki Klincz”
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Zadanie jest dofinansowane na podstawie umowy o przyznanie pomocy
 nr

00058-65151-UM1100162/16 zawartej w dniu 30 września 2016 r.

 

Koszty całkowite operacji: 4 004 586,25 zł
Wartość dofinansowania: 2 533 639,00 zł