wtorek, 15 czerwca 2021 - imieniny obchodzą: Wit, Jolanta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Przetarg na „Remont drogi powiatowej 1934G na odc. Suminy – Papiernia, km 0+000 – 3+389”

Zarząd Dróg Powiatowych – ogłoszenie o zamówieniu "Remontu drogi powiatowej 1934G na odc. Suminy – Papiernia, km 0+000 – 3+389

Ogłoszenie nr 549468-N-2018 z dnia 2018-04-24

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. 2-8 druki edytowalne

Zał. 9 PB

Zał. 10 SST

Zał. 11 KOSZTORYS OFERTOWY – DP1934G

Zał. 12 MAPA POGLĄDOWA

————————————————–

04-05-2018 –

Modyfikacja nr 1 SIWZ

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Odpowiedź na zapytanie nr 5

————————————————–

09-05-2018 –

Informacja z otwarcia ofert

————————————————–

21-05-2018 –

Wybór najkorzystniejszej oferty

————————————————–

05-06-2018 –

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia