niedziela, 16 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Marcela, Włodzimierz

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zawiadamia, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 21 październikq 2016 roku w formie przetrgu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 406 ze zmianami) na

 

"Świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie".\

 

dokonał wyboru następujących ofert:

 

Dokument w formie pdf.