środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Zarzd Dróg Powiatowych w Kocierzynie zawiadamia, e w wyniku otwarcia ofert w dniu 25.03.2016 r., w postpowaniu o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo ZamówiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na Wykonanie remontu czstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarzd Dróg Powiatowych w Kocierzynie”.

 

Komisja przetargowa przyjła i zaakceptowała jako Wykonawcw/w robót Przedsibiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A. 83-400 Kocierzyna ul. Drogowców 6 za cenbrutto 215 754,30 zł.

 

Jednoczenie informujemy, zgodnie z art. 92 Pzp., e została złozona tylko jedna oferta.

 

Zamawiajcy podpisał z Wykonawcumoww dniu 01.04.2016 r.

 

Wersja dokumentu w formie pdf.