niedziela, 16 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Marcela, Włodzimierz

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Rozstrzygnięcie przetargu na „Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zawiadamia, że w wyniku otwarcia ofert w dniu 04.03.2014r., w postępowaniu o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) naWykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

Komisja przetargowa przyjęła i zaakceptowała jako Wykonawcę w/w robót Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A. 83-400 Kościerzyna ul. Drogowców 6 za cenę brutto 374 276,70 zł.

 

Jednocześnie informujemy, zgodnie z art. 92 Pzp., że w postępowaniu uczestniczyli i

otrzymali punktację:

 

1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe

DROG-BUD” S.C.

83-110 Tczew ul. Piaskowa 3 punktacja 242,40 pkt.

 

2. Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A.

83-400 Kościerzyna ul. Drogowców 6 punktacja 300,00 pkt.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował wyłącznie kryterium ceny.

Punktacja została obliczona zgodnie z pkt. 19. SIWZ.

 

Zamawiający zamierza podpisać z Wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wersja dokumentu w formie pdf.