wtorek, 15 czerwca 2021 - imieniny obchodzą: Wit, Jolanta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Rozstrzygnięcie przetargu odnośnie „zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zawiadamia, że w wyniku postępowania
przeprowadzonego w dniu 09 października 2013 roku w formie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907) na

 „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie 2013/2014 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

 

przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował wyłącznie
kryterium ceny.

 

Szczegóły rozstrzygnięcia przetargu pod poniższym linkiem bądź bezpośrednio w

zakładce przetargi