wtorek, 15 czerwca 2021 - imieniny obchodzą: Wit, Jolanta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Rozstrzygnięcie przetargu „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie″ w części 1,3,4,9

Zarzd Dróg Powiatowych w Kocierzynie zawiadamia, że w wyniku postpowania przeprowadzonego w dniu 29 padziernika 2014 roku w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo ZamówiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907) na

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014/2015
na terenie działania Zarzą
du Dróg Powiatowych w Kocierzynie ” części: 1,3,4,9.

przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy stosował wyłcznie kryterium ceny.

 

Część I:
Została wybrana oferta Firmy Handlowo – Usługowo – Transportowej Roman Pinker 83-400 Kocierzyna ul. Wita Stwosza 16 za cenbrutto w wysokoci : 27 540,00 zł. brutto.
Jednocze
nie informujemy, że na część I została złożona tylko jedna oferta.

 

Część III:
Została wybrana oferta Firmy Handlowo – Usługowo – Transportowej Roman Pinker

83-400 Kocierzyna ul. Wita Stwosza 16 za cenbrutto w wysokoci : 27 540,00 zł. brutto.
Jednocze
nie informujemy, że na część I została złożona tylko jedna oferta.

 

Część IV:
Nie złożono żadnej oferty.

 

Część IX:
Nie złożono żadnej oferty.

Zamawiajcy zamierza podpisaz Wybranymi Wykonawcami umoww sprawie zamówiepublicznych zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wersja dokumenty w formie pdf.