niedziela, 16 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Marcela, Włodzimierz

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Sprawozdania finansoweSprawozdanie finansowe za 2019 r.

 

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 342), Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 rok jest publikowane na stronie Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie pod adresem: www.powiatkoscierski.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

 

—————————

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 

Zgodnie z § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911), Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie informuje, że sprawozdanie finansowej jednostki za 2018 rok jest publikowane na stronie Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie www.powiatkoscierski.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie.