wtorek, 12 Listopad 2019 - imieniny obchodzą: Renata, Witold

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Sprawozdania finansoweSprawozdanie finansowe za 2018 r.

 

Zgodnie z § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911), Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie informuje, że sprawozdanie finansowej jednostki za 2018 rok jest publikowane na stronie Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie www.powiatkoscierski.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie.