środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg

Kościerzyna: Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Kościerzynie

Numer ogłoszenia: 34443 – 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014

 

________________________________________________

 

Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie; – przybliżona ilość remontu 2800 m2

Technologia wykonania: prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,

Prowadzenie robót drogowych, w ramach wykonywanych odnów, winno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującą : Instrukcją w sprawie znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003 r., załączniki 1-4. Wykonawca we własnym zakresie sporządzi Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót drogowych i uzyska zatwierdzenie Zarządzającego Ruchem tj. Starosty Kościerskiego uwzględniając zastosowanie takich urządzeń jak znaki z pulsującymi światłami ostrzegawczymi na pojazdach wykonujących roboty, pachołki drogowe, tymczasowe bariery ochronne itp. oraz wprowadzenie w razie potrzeby ruchu wahadłowego za pomocą sygnalizatorów świateł lub za pomocą pracowników sygnalistów odpowiednio przeszkolonych. Powyższe winno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii z ZDP Kościerzyna i Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. rozmieszczenie i ustawienie urządzeń zabezpieczających oraz elementów oznakowania, wyfrezowanie zniszczonej nawierzchni śr. grub 4 – 5 cm po liniach obrysu naniesionych lub wskazanych przez Zamawiającego wraz z odwiezieniem urobku na plac ZDP w Kościerzynie, gruntowne oczyszczenie remontowanego miejsca z kurzu, piasku wszelkiego rodzaju luźnych cząstek oraz w razie potrzeby osuszenie palnikiem gazowym. skropienie emulsją asfaltową całej wyfrezowanej powierzchni oraz krawędzi , wyrównanie mieszanką mineralno – asfaltową sr. 30kg/m2, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej grub. 4 cm, wypełnienie bitumem krawędzi pomiędzy wbudowaną mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco a istniejącą nawierzchnią, uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie, zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania oraz udostępnienie miejsca po remoncie do ruchu.

 

Szczegóły przetargu pod poniższym linkiem bądź w zakładce przetargi