środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Zaproszenie ofertowe na „Uzupełnienie nawierzchni, naprawę krawędzi drogi powiatowej nr 2411G”

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Uzupełnienie nawierzchni, naprawa krawędzi drogi powiatowej nr 2411G Rogazy – Stara Kiszewa w m. Liniewo z przebudową odwodnienia, pikietaż od 1+310 do 1+585.

Numer postępowania: ZDP.272.2ZO.4.2017

 

 

Informacja o wyniku postępowania