Sprawozdania finansowe

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 342), Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 rok jest publikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie pod adresem: https://cuw_koscierzyna.bip.gov.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

 

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 342), Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki za 2022 rok jest publikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie pod adresem: https://cuw_koscierzyna.bip.gov.pl w zakładce: Sprawozdania finansowe Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

 

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 342), Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 rok jest publikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie pod adresem: https://cuw_koscierzyna.bip.gov.pl w zakładce: "Sprawozdania finansowe"

Wytworzył:
(2022-05-10)
Udostępnił:
Aldona Borkowska
(2022-05-10 08:53:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Borkowska
(2024-05-17 08:12:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki