„Przebudowa dróg powiatowych” z podziałem na części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa dróg powiatowych”

z podziałem na części

Część 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411G od Liniewa do Starych Polaszek”,

Część 2.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415G od DW 221 w miejscowości Będomin do Starego Barkoczyna”,

w wybranej przez Wykonawcę dowolnej części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SWZ.

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „PZP”].

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ogłoszenie o wyniku postępowania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 75 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-07-18)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-07-18 11:13:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku unieważnienie postępowania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 420 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-07-18)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-07-18 08:54:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o złożonych ofertach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 386 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-20)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-20 12:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Opinia geotechniczna DP2411G Orle,Stare Polaszki
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-15)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-15 14:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku odpowiedź na zapytanie 4
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-15)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-15 14:34:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku inf. BIOZ Orle- KD
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 615 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-15)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-15 14:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku inf. BIOZ Nowy Barkoczyn KD
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 615 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-15)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-15 14:33:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ST DP2415G
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 659 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-13)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-13 14:32:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ST DP2411G
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 657 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-13)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-13 14:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku odpowiedź na zapytanie 3
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 626 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-13)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-13 14:32:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku wykaz drzew cz.2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 56 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-10)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-10 10:23:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku wykaz drzew cz.1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 69 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-10)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-10 10:23:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku odpowiedź na zapytanie 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 640 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-10)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-10 10:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Przedmiar CZ. 2 - Branża Drogowa ZMODYFIKOWANY
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 43 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-07)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-07 14:20:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Przedmiar CZ. 1 - Branża Drogowa ZMODYFIKOWANY
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 43 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-07)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-07 14:20:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku odpowiedź na zapytanie 1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-07)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-07 14:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 45 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-02)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-02 11:27:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku modyfikacja nr 1 do SWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 796 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-02)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-02 11:27:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o kwocie
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 249 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-02)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-02 11:26:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załączniki do SWZ 2-9 (edytowalne)
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 183 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-01)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 11:48:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 12 do SWZ Przedmiary
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 693 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-01)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 11:48:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 11 do SWZ Specyfikacje Techniczne
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-01)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 11:48:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 10 do SWZ Dokumentacja Projektowa CZ. 2
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 18 MB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-01)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 11:48:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 10 do SWZ Dokumentacja Projektowa CZ. 1
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 21 MB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-01)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 11:48:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 do SWZ Istotne postanowienia umowy
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 705 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-01)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 11:48:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ - roboty budowlane
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 281 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-01)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 11:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamówieniu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 117 KB
Wytworzył:
Łukasz Maszka
(2022-06-01)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 11:48:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
(2022-06-01)
Udostępnił:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 11:48:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Maszka
(2022-06-01 13:59:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki